nl
Conditions générales de location - CGH Résidences

Algemene Boekings Voorwaarden

Algemene Boekings Voorwaarden

Specifieke verkoopvoorwaarden

1 - Reservering

Alle reserveringen moeten voorzien zijn van een aanbetaling van 25% van het globale bedrag van uw reservering en eventuele andere diensten die tegelijkertijd zijn geboekt, 100% reserveringskosten (12€ per reservering voor een verblijf van minder dan 5 nachten, 30€ per reservering voor een verblijf van meer dan 5 nachten). Deze betaling moet binnen 5 (werk)dagen bij ons binnen zijn na uw reservering (optie). Na deze tijd, zal uw optie worden geannuleerd. Uw reservering wordt pas als definitief beschouwd als wij deze hebben bevestigd (een bevestiging van de reservering per e-mail). Zonder deze bevestiging van onze kant kan uw reservering niet als definitief worden beschouwd. In de résidence kan de totaliteit van de prijs van uw boeking en eventuele extra diensten een maand voor het begin van uw verblijf worden opgevraagd. Bij een late boeking, minder dan 35 dagen voor aankomst, zal het totale bedrag worden gevraagd tijdens de reservering. Als de restbetaling 30 dagen voor aankomst nog niet betaald is, behoudt CGH de mogelijkheid om uw reservering als geannuleerd te beschouwen en vervolgens de annuleringsvoorwaarden toe te passen, hierna omschreven. De bankkosten voor een cheque of overmaking of gedaan bij een buitenlandse bank zijn op rekening van de boeker en zullen worden toegevoegd aan het bedrag van de reservering.

2 - Prijs

Onze prijzen zijn inclusief belasting en lasten (water, elektriciteit, verwarming) met uitzondering van detoeristenbelasting, die ter plaatse dient te worden betaald. Optionele diensten: onze prijzen van de appartementen zijn exclusief optionele diensten die extra worden aangeboden in de catalogus en ter plaatse. Bij een verhoging van de BTW, behoudt CGH het recht om deze verhoging op zijn prijzen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

3 - Toeristenbelasting

De toeristenbelasting wordt voor de rekening van de gemeente ingezameld en is niet inbegrepen in onze prijzen. De hoogte van het bedrag varieert per gemeente. Het bedrag dient ter plaatse te worden betaald.

4 - Wijziging / Annulering van het verblijf en de extra diensten per klant

Bij de résidence : in het geval van een annulering of een wijziging, dient u dit aan te kondigen per aangetekende brief, de datum van ontvangst bepaalt de datum van de wijziging of van de annulering. Alle wijzigingen van de datum van het verblijf worden beschouwd als een annulering waarop de volgende annuleringskosten van toepassing zijn:

  • Bij een annulering van meer dan 30 dagen voor het begin van uw verblijf, rekenen wij50 € reserveringskosten(evenals het bedrag van de verzekering die eventueel is afgesloten op het moment van de boeking en die niet wordt terugbetaald).
  • Bij een annulering tussen 30 en 15 dagen voor uw aankomst, houden wij 25% van het totale bedrag van uw verblijf met extra diensten inbegrepen
  • Bij annulering tussen 14 en 8 dagen voor uw aankomst, houden wij 75% van het totale bedrag van uw verblijf met de extra diensten inbegrepen.
  • Bij annulering tussen 7 dagen voor uw aankomst en de dag van uw aankomst houden wij 100% van het totale bedrag met de extra diensten inbegrepen. Als u niet aankomt houden we 100% van het totale bedrag met de extra diensten inbegrepen.

5 - Aankomst en vertrek

Bij de résidence : de overhandiging van de sleutel vindt plaats vanaf 17.00 uur op de dag van aankomst. Als u na 20.00 uur aankomt, dient u van tevoren contact op te nemen met de résidence om een afspraak te maken voor de overhandiging van de sleutel van uw appartement.

6 - Waarborg

Bij de résidence : bij aankomst zal er een waarborg van 400 € aan u worden gevraagd. Deze zal aan het eind van uw verblijf weer worden teruggegeven na het afrekenen van de gebruikte diensten ter plaatse en na aftrek van kosten voor eventuele veroorzaakte schade (volgens de inventaris tussen de aankomst dag en de dag van vertrek).

7 - Huisdieren

Uw huisdieren worden geaccepteerd in onze résidences op vertoon van een certificaat hondsdolheid (maximum één dier per appartement), tegen een bedrag per dier per dag, waarvan de prijs staat aangegeven in elke résidence. U betaalt op het moment van de reservering van uw verblijf.

8 - Huisregels

Voor u gemak tijdens uw vakantie zijn in elke résidence de huisregels voor u beschikbaar; we danken u bij voorbaat hiervan kennis te nemen en ze te respecteren. We preciseren dat het absoluut verboden is om ski’s, skischoenen, sleetjes en ander skimaterialen mee naar het appartement of balkon te nemen of om was op de rand van het balkon te hangen. Als de regels worden overtreden of als de huisregels niet worden nageleefd, behouden wij het voorrecht om een bedrag van minimum 150 € in rekening te brengen voor veroorzaakte schade. De persoonlijke spullen die in het appartement worden vergeten bij het verlaten van het appartement vallen niet onder de verantwoording van CGH.

9 - Afbreking van het verblijf

Een voortijdig vertrek geeft geen recht op een vergoeding.

10 - Eventuele verandering van ons programma

Als de omstandigheden het ons verplichten, en in het geval van bijzondere evenementen waar we geen grip op hebben, en in het geval van overmacht, behouden wij het recht om gedeeltelijk of volledig ons programma te wijzigen. (Gehele sluiting of een gedeelte van de résidence, een bijhorende faciliteit zoals het zwembad, restaurant, schoonheidssalon). Voorwaarden van de eventuele wijzigingen van het programma: de aangekondigde services en activiteiten, in het kader van sanitaire verbetering van de faciliteit, in het geval van een achterstand bij de bouw, de aangekondigde services en activiteiten, in het kader van een activiteit ter plaatse, kunnen worden gewijzigd zonder aankondiging afhankelijk van sommige lokale voorschriften (culturele, sportieve, politieke evenementen enz.) waardoor de diensten of faciliteiten niet meer beschikbaar zijn.

11 - Klantenservice - Klachten

De klant beschikt over 48 uur na zijn aankomst om een schriftelijke klacht in te dienen bij de receptie van de résidence betreffende de beschrijving, de kwaliteit van zijn appartement. Na deze tijd zal CGH geen klacht meer aannemen die deze punten betreffen. Eventuele klachten over uw verblijf die ter plaatse zijn ingediend moeten, samen met een kopie van de schriftelijke klacht die bij de receptie is ingediend en daarvoor speciaal is bestemd, worden opgestuurd naar onze Service Réservations (per aangetekende brief met ontvangstbewijs) en dit binnen de tijd van 1 maand na het eind van uw verblijf, zodat wij zo snel mogelijk kunnen antwoorden. We verzoeken u ook vriendelijk het reserveringsnummer te vermelden, de bestemming, de datum van uw verblijf en het type van het geboekte appartement, op deze manier kunnen wij uw klacht makkelijker in behandeling nemen. In het geval van een niet-gebruikte, maar vooruitbetaalde dienst, wordt u verzocht om een bewijs hiervan, door de résidence geleverd, toe te voegen. Er kan geen enkele vergoeding worden toegezegd tijdens uw verblijf. We doen u er aan herinneren dat persoonlijke spullen die in het appartement worden vergeten bij het verlaten van het appartement niet vallen onder de verantwoording van CGH.

12 - Algemene en specifieke voorwaarden

De reservering van één van onze verblijven houdt in dat u de algemene en specifieke verkoopvoorwaarden accepteert. Wij presenteren een algemene omschrijving en foto’s van onze appartementen ter indicatie. Sommige appartementen zijn ingericht voor mindervalide personen. Voor meer details, kunt u terecht bij onze Service Réservations. Alle eventuele aanvragen voor een speciale ligging of specifieke situatie van het appartement wordt beschouwd als een gewone preferentie en kan niet gegarandeerd worden. Alle informatie betreffende de sportactiviteiten en de recreatie in de bergdorpen, evenals hun omgeving hebben wij ontvangen van de Offices de Tourisme en zijn aan u gecommuniceerd ter indicatie. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval dat één van deze niet meer bestaat tijdens uw verblijf. Voor alle extra informatie wat deze dorpen betreft, dient u zich rechtstreeks te wenden tot hun kantoren. Gezien onze brochures lang van tevoren zijn gedrukt, informeer bij onze Service Réservations naar de openingsdata, de sportvoorzieningen, de activiteiten en faciliteiten die op de bestemming worden aangeboden.

13 - Verantwoordelijkheid

We willen u er op wijzen dat het verblijf in het appartement en résidence niet valt onder de verantwoording van de hotelhouders. Daarom kan CGH niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies, diefstal of schade aan persoonlijke spullen in onze résidences, zowel in de appartementen, in de parkeergarage als in de gemeenschappelijke ruimtes (skiberging).

14 - Verzekeringen

Voor u, hebben wij een contract Garantie multirisques n° 7906174 afgesloten bij Diot Montagne. Deze verzekering gaat in op de dag van de reservering bij CGH of de volgende dag om 12.00 uur op het moment van de betaling van de premie, als de afsluiting na de reservering plaats vindt. De verzekering moet beslist worden afgesloten op het moment van de reservering, voordat de aanbetaling van 25% wordt gedaan. In het geval van een annulering krijgt u het bedrag niet terug.

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden zijn conform aan de bepalingen van het decreet n° 94-490 van 15 juni 1994 op grond van het artikel 31 van de wet n° 92-645 du 13 juli 1992 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de organisatie en de verkoop van reizen of accommodatie. Om te voldoen aan de wettelijke eisen, reproduceren we de artikelen 95 tot 103 van dit besluit.
Art. 95 - Onder voorbehoud van de uitsluitingen in de tweede paragraaf (a en b) van artikel 14 van de wet van 13 juli 1992, geeft elke aanbod en de verkoop van reizen en vakantie diensten aanleiding tot afgifte van de nodige documenten die voldoen aan de regels die in dit artikel zijn omschreven.

In geval van verkoop van vliegtickets of tickets op lijndiensten zonder diensten die zijn verbonden aan deze transporten, levert de verkoper aan de koper een of meerdere tickets voor het gehele traject, uitgegeven door de vervoerder of onder zijn verantwoordelijkheid. In het geval van een transport op aanvraag moet de naam en het adres van de transportondernemer voor wiens rekening de tickets worden uitgegevenworden vermeld. Afzonderlijke facturering van diverse onderdelen van een pakket onttrekt de verkoper niet aan zijn verplichtingen die in dit artikel staan omschreven.
Art. 96 - Voorafgaand aan desluiting van de overeenkomsten op basisvaneen schriftelijk documentmet zijn naam,adres eneenindicatie van deadministratieve vergunning,moet de verkoperde informatieover prijzen, data enanderebiedencomponentenvande tijdenshetverblijfzoals diensten:

1. De bestemming, op welke manier, de karakteristieken en de transport categorieën die worden gebruikt.
2. Welke accommodatie, zijn ligging, zijn niveau aan comfort en zijn belangrijkste karakteristieken, zijn homologatie en zijn toeristische klassering die overeenkomt met de reglementering of met de gewoontes van het land
3. De maaltijden, in het geval van halfpension of volpension
4. De omschrijving van het traject als het om een rondreis gaat
5. De administratieve en sanitaire formaliteiten die moeten worden volbracht in het geval van een overschrijding van de grens, evenals de levertijd hiervan.
6. De bezoeken, excursies en andere diensten die zijn inbegrepen bij de reis of beschikbaar met een toeslag
7. Het minimum en maximum aantal personen van de groep om de reis of het verblijf door te kunnen laten gaan.Als het doorgaan van de reis of van het verblijf afhangt van het minimum aantal deelnemers moet de consument op de hoogte worden gesteld in het geval van het annuleren van de reis of het verblijf; deze datum mag niet later dan 21 dagen voor het vertrek zijn.
8. Het bedrag of het percentage van de aanbetaling bij het afsluiten van het contractevenals de data van de restbetaling
9. De modaliteit van de prijsverandering zoals gespecificeerd in het contract in overeenkomst met artikel 100 van dit decreet
10. De contractuele annuleringsvoorwaarden
11. De annuleringsvoorwaarden (omschreven in artikel 101, 102 en 103)
12. De details van de gedekte risico's en het bedrag van de dekkingen die vallen onder de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van de professionele wettelijke aansprakelijkheid van de reisbureaus en de aansprakelijkheid van de verenigingen en non-profit organisaties en de plaatselijke toeristische organisaties dragen
13. De informatie betreffende het vrijwillig afsluiten van een verzekeringscontract die de gevolgen van de professionele wettelijke aansprakelijkheid van de reisbureaus en de aansprakelijkheid van de verenigingen en non-profit organisaties en de plaatselijke toeristische organisaties dragen.
Art. 97 –De informatie, die van tevoren aan de consument is gegeven, verbindt de verkoper,tenzij, de verkoper uitdrukkelijk het recht heeft voorbehouden om bepaalde elementen te wijzigen. De verkoper moet in dit geval duidelijk aangeven in welke mate deze veranderingen kunnen optreden en welke elementen. In ieder geval moet de wijzigingen in de informatie vooraf schriftelijk aan de consument worden meegedeeld voordat de overeenkomst wordt gesloten. Art. 98 - De schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de koper dient, in tweevoud te worden gemaakt, waarvan er één wordt geleverd aan de koper en worden ondertekend door beide partijen. Het moet de volgende clausules bevatten:
1. De naam en het adres van de verkoper,diens garant en verzekeraar evenals de naam en het adres van de organisator
2. De bestemming(en) van de reis, en in het geval van een verblijf in delen, de verschillende periodes en hun
3. De manier waarop, de karakteristieken en de categorieën van de gebruikte transporten, de data, tijden en vertrek- en terugkomst plaatsen
4. De accommodaties, hun ligging, het comfort niveau en de belangrijkste karakteristieken, de toeristische klassering volgens het reglement of gebruiken van het land.
5. Het aantal maaltijden in het geval van halfpension of volpension
6. De route als het een rondreis betreft
7. De bezoeken, de excursies of andere services die bij de prijs van de reis of verblijf zijn inbegrepen
8. De totale prijs van de gefactureerde diensten evenals indicaties over alle eventuele wijzigingen van deze factureringovereenkomstig met de bepalingen van artikel 100 hieronder
9. Bij een indicatie; belastingen of vergoedingen voor bepaalde diensten, zoals luchthavenbelasting, toeristenbelasting als ze niet zijn inbegrepen in de prijs van de dienst of diensten
10. De termijnen en de wijze van betaling; in elk geval kan de laatste betaling van de koper niet minder zijn dan 30% van de prijs van de reis of van het verblijf en dient te geschieden bij aflevering van de reisdocumenten voor de reis of het verblijf
11. De specifieke voorwaarden aangevraagd door de koper en geaccepteerd door de verkoper
12. De wijze waarop de koper een klacht kan indienen bij de verkoper voor niet- of slecht uitvoeren van de overeenkomst, klacht die zo spoedig mogelijk per aangetekende brief met bericht van ontvangst naar de verkoper moet worden gestuurd; en eventueel schriftelijk aan de reisorganisator en de aanbieder van de betrokken diensten worden gesignaleerd.
13. De uiterste datum voor het informeren van de koper in geval van annulering van de reis of het verblijf door de verkoper, in het geval dat de reis of het verblijf is gekoppeld aan een minimum aantal deelnemers, in overeenkomst met de bepalingen van artikel 7 artikel 96 hierboven.
14. De contractuele annuleringsvoorwaarden.
15. De annuleringsvoorwaarden vastgesteld in de artikels101, 102 et 103 hieronder.
16. De details met betrekking tot de gedekte risico's en het bedrag van de dekking die vallen onder de verzekeringsovereenkomst die de gevolgen van de beroepsaansprakelijkheid van de verkoper bedragen.
17. De indicaties van de verzekeringspolis, die de gevolgen dekken van bepaalde gevallen van annulering, afgesloten door de koper (n° polis en de naam van de verzekeraar) en die met betrekking tot het hulpverleningscontract dat bepaalde bijzondere risico's dekt, waaronder de kosten van de repatriëring in geval van een ongeluk of ziekte.In dit geval dient de verkoper een document, aan de koper te overhandigen, dat op zijn minst de gedekte en niet-gedekte risico’s nader omschrijft.
18. De uiterste datum voor het informeren van de verkoper in geval van overdracht van het contract door de koper.
19. de toezegging om de koper ten minste 10 dagen voor het geplande vertrek schriftelijk te voorzien van de volgende gegevens: naam, adres en telefoonnummer van de plaatselijke vertegenwoordiger van de verkoper of, bij gebreke daarvan, de namen, adressen en telefoonnummers van de lokale organisaties die de consument kunnen helpen in geval van moeilijkheden of, bij gebreke daarvan, het noodnummer om in contact te komen met de verkoper; voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland een telefoonnummer en een adres voor een direct contact met het kind of de verantwoordelijke persoon op de plaats van het verblijf.
Art. 99 - De kopermag zijn contract overdragen aan een overnemer die aan dezelfde voorwaarden voldoet als hij, voor de reis of verblijf, zolang het contract nog geen effect heeft. Tenzij het gunstiger is voor de overdrager, dan moet deze de verkoper van zijn beslissing op de hoogte brengen per aangetekende brief met ontvangstbewijs, uiterlijk 7 dagen voor aankomst. Als het een cruise betreft, wordt deze periode verlengd tot 15 dagen.Deze overdracht is in geen geval onderworpen aan een voorafgaande toestemming van de verkoper.
Art. 100 - Wanneer het contract een uitdrukkelijke mogelijkheid omvat tot prijsherziening, binnen de, in artikel 19 van de wet van 13 juli 1992 vastgestelde grenzen, moet het de precieze wijze van berekening noemen, zowel omhoog als omlaag, van de veranderingen in de prijzen, vooral het bedrag van de transportkosten en bijbehorende toeslagen, de valuta die de prijs van de reis of het verblijf kunnen beïnvloeden, de koers van het aandeel, waarbij de variatie van toepassing is, de koers van de valuta wordt aangehouden als referentie bij het vaststellen van de prijs, die vermeldt staat in het contract.
Art. 101 - Wanneer, voor de aankomst van de koper, de verkoper wordt gedwongen om een verandering in een van de essentiële elementen van het contract te maken, zoals een aanzienlijke stijging van de prijs, kan de koper, zonder afbreuk te doen aan een beroep tot schadevergoeding voor eventuele geleden schade, en na te zijn geïnformeerd door de verkoper per aangetekend brief met ontvangstbewijs:
- of het contract opzeggen en onmiddellijke terugbetaling van de betaalde bedragen verkrijgen zonder boete
- of de wijziging of het door de verkoper voorgestelde bod als vervanging accepteren; een aanhangsel van het contract met vermelding van de aangebrachte wijzigingen wordt vervolgens ondertekend door de partijen; elke prijsverlaging wordt in mindering gebracht op het eventueel resterende verschuldigde bedrag van de koper en, als de betaling die reeds door de laatstgenoemde hoger is dan de prijs van de gewijzigde dienst, moet het verschil aan hem worden terugbetaald voor zijn vertrekdatum.
Art. 102 - In het geval, vastgesteld in artikel 21 van de wet van 13 juli 1992, dat de verkoper de reis of het verblijf annuleert voor het vertrek van de koper, moet hij de koper informeren per aangetekende brief met ontvangstbewijs; de koper, zonder afbreuk te doen aan een beroep tot vergoeding van eventueel geleden schade, verkrijgt van de verkoper onmiddellijke terugbetaling zonder boete, van de betaalde bedragen; de koper ontvangt, in dit geval, een vergoeding die op zijn minst gelijk is aan de boete die hij zou hebben moeten betalen als hij de annulering had gemaakt van dat moment. De bepalingen van dit artikel mogen in geen geval de sluiting belemmeren van een minnelijke schikking voor de aanvaarding door de koper van een vervangende reis of vakantie aangeboden door de verkoper.
Art. 103 - Wanneer na het vertrek van de koper, de verkoper niet in staat is om een groot deel van de diensten te leveren in het kader van de overeenkomst die een aanzienlijk percentage van de door de koper betaalde prijs biedt, moet de verkoper onmiddellijk de volgende maatregelen nemen zonder afbreuk te doen aan een beroep tot vergoeding van de eventuele geleden schade:
- ofwel diensten aanbieden om de geplande diensten te vervangen, en alle eventuele extra kosten op zich te nemen en, indien de door de koper aanvaarde diensten van mindere kwaliteit zijn, moet de verkoper hem het prijsverschil terug te betalen, bij zijn terugkeer.

Join us