nl
Guide - Votre séjour au ski - Assurance - CGH Résidences
  1. Home
  2. Praktische Info
  3. Uw verblijf
  4. Assurance

Verzekering

Sluit een verzekering af voor alle momenten, voor, tijdens en na uw verblijf, ontwikkeld om aan uw behoeften te voldoen:

ANNULERING « ALLE REDENEN ZIJN GELDIG »
Met deze garantie kunt u uw verblijf annuleren met elke reden, zolang deze onvoorspelbaar en rechtvaardig is. Het maximum bedrag van de vergoeding is 15 000€

AFBREKING VAN HET VERBLIJF
Als u uw vakantie moet afbreken, dan vergoeden wij prorata temporis de diensten die u niet zal gebruiken

AFBREKING VAN DE (SPORT)ACTIVITEITEN
Wij vergoeden de diensten die niet zijn gebruikt bij het afbreken van een (sport)activiteit

VERLAAT AANKOMST
Als u genoodzaakt bent om later aan te komen in onze résidence, dan vergoeden wij de dagen die u heeft gemist.

HULP-REPATRIËRING
Deze dekking bestaat uit de medische repatriëring; opsporingskosten en hulp in de zee en de bergen, de aanwezigheid van een naaste in het geval van een ziekenhuisopname van meer dan 7 dagen en veel meer andere hulp aan personen!

HET BREKEN VAN SPORTMATERIAAL
En cas de casse de votre matériel de sport, nous participons aux frais de location d’un nouveau matériel. Bij het breken van uw sportmateriaal, vergoeden we een deel van de huurkosten van het nieuwe materiaal

VERGOEDING VAN KLEDING NA EEN ONGELUK
Wij vergoeden u tot maximum 150€ per persoon en zonder franchise

BURGERRECHTELIJKEAANSPRAKELIJKHEID
In het geval van lichamelijke, materiële en niet-materiële schade die u bij iemand anders veroorzaakt, dekken wij de financiële gevolgen die op u neerkomen.

OVERNAME VAN DE FRANCHISEVAN DE HUURAUTO
Wij betalen de franchise tot de hoogte van 1000€ in het geval van een ongeluk waarvoor u verantwoordelijk bent.

Niet-contractuele informatie. De dekkingen hebben een maximumvergoeding Voor meer details, verwijzen we u naar de algemene voorwaarden.


Join us